CiQ™ Search

CiQSearch hjælper jer i jeres arbejde med Hvidvaskloven

 

Compliance er et afgørende konkurrenceparameter for alle organisationer, som er underlagt Hvidvaskloven. Med vores KYC/AML-løsninger vil jeres organisation opnå et grundlag for at sikre optimal compliance og afdække risici, samtidig med, at jeres organisation sikrer effektive interne processer og smidige kunderejser.

Hvidvaskloven stiller blandt andet krav til:

  • Risikovurdering af ens egen organisation.
  • Flere typer af tjek (PEP, reelle ejere, sanktioner).
  • Vurderinger af kunder ved onboarding og løbende i kunderelationen.

Derfor har vi udviklet CiQ™ Search, som gør jeres organisation i stand til anvende avanceret søgefunktioner til at identificere personer og selskaber, som udgør en risiko i jeres kundeportefølje.

I løsningen finder du informationer om alle danske politisk eksponerede personer (PEP'ere), globale terror- og sanktionslister, ultimative ejere samt udvidede person- og virksomhedsinformationer.

Vi tilbyder løsningen i forskellige udgaver, så det også er muligt at kombinerer adgangen til compliancedata af højeste kvalitet med en fleksibel integration til jeres egne forretningssystemer.

PEP-liste

I CiQ™ Search finder du oplysninger om 1.400 politisk eksponerede personer fra Danmark, Grønland og Færøerne, dertil kommer informationer om ca. 7.000 familiemedlemmer og nære samarbejdspartnere alle kortlagt jf. retningslinjerne fra Finanstilsynet og FATF (Financial Action Task Force).

Alle PEP’ere er kategoriserede og personerne på Finanstilsynets PEP-liste er tilføjet en ”verificeret” markering. Dermed er det muligt at forholde sig til en minimal risiko tilgang, hvor kun Finanstilsynets lister og de dertil hørende familiemedlemmer/nære samarbejdsrelationer er kortlagt, eller en større risiko betragtning, hvor eksempelvis kongehuset, de fulde partibestyrelser, den olympiske komite mm. er kortlagt.

Kort fortalt får du altså altså adgang til Finanstilsynets officielle PEP-liste, men udvidet med vores informationer om RCA'ere (Relatives and Close Associates) samt en tilsikring af at vi opdaterer listerne så snart der kommer nye til, fx ved ministerrokader eller i forbindelse med udskiftning blandt kommunaldirektører eller lignende. Læs mere om vores PEP kategorier her.

Internationale PEP-data

I samarbejde med Dow Jones tilbyder vi adgang til den mest anerkendte internationale PEP-liste med mulighed for kontrol af PEP'ere og nære relationer jf. anbefalingerne fra FATF og det danske Finanstilsyn.

Dow Jones data opdateres dagligt i CiQ™ Search og i kombinationen med danske indenrigs PEP'ere registreret i CiQ™ Search har risikovurderinger aldrig været lettere.

Ultimative ejere

Ejerforhold på danske selskaber er registreret med både reelle ejere, datterselskaber og med bestemmende indflydelse. Data opdateres dagligt fra både ejerregisteret og de regnskaber der afleveres til de danske myndigheder. Ejerandele er angivet og koncernstrukturer er kortlagt og præsenteret grafisk.

Vi har udviklet og introduceret begrebet ’ultimative ejere’, som dækker over virksomheder der ikke har indberettet reelle ejere.

Ultimative ejere er beregnet som værende det/de selskaber eller personer der både har minimum 25% ejerskab af forrige selskab, og er det sidste led vi kan identificere i Danmark.

Sanktionslister

De konsoliderede sanktionslister indeholder oplysninger om personer og organisationer der er relateret til terrorvirksomhed både i Danmark og resten af verden.

Der er til dags dato ikke registreret danskere på bl.a. EU’s konsoliderede terrorlister, men det er muligt at screene og dokumentere at man har søgt i listerne i CiQ™ Search . Dermed kan man let afrapportere til Finanstilsynet ved hjælp af CiQ™ Search.

Revisionsspor

CiQ™ Search fungerer som et omfattende dokumentationsværktøj, der giver god mulighed for at afrapportere til Finanstilsynet. Heri findes oplysninger om tidspunktet man har kontrolleret en person eller et selskab, hvem der har foretaget kontrollen, og hvilke data CiQ™ Search havde på daværende tidspunkt i databasen.       

Vi leverer vores løsninger til både manuelle opslag, automatisk screening eller som en direkte integration til jeres forretningssystem - eksempelvis i forbindelse med ongoing due dilligence eller onboarding af kunder.

Vores vigtigste opgave er at sikre en høj datakvalitet der eliminerer falske positiver og sikrer entydig identifikation af personer og selskaber.

Dermed sparer vi jer for kostbare timer og giver din organisation muligheden for fuldautomatiske processer.

Web Interface

I CiQ™ Search web interface kan du fremsøge personer og selskaber manuelt og kontrollere de data der ligger til grund for deres registrering i CiQ™ Search. Det er muligt at søge på navne, adresser, fødselsdatoer og på alle relevante selskabsdata.

Data illustreres med komplette visualiseringer af ejerstrukturer og PEP-stier med forklaringer omkring datasammenhængen.

API Adgang

Med CiQ™ Search API kan du integrere vores data i dine egne applikationer. Vi tilbyder et simpelt og sikkert setup i et fleksibelt interface.

Vores supportere kan levere eksempler på best practice fra en lang række integrationer og hjælper med onboarding så udviklingsomkostninger holdes nede. Vores API overvåges konstant. Det er muligt at se dokumentation for driftsstabiliteten et år tilbage i tiden.

SFTP

Vores SFTP-løsning giver mulighed for at lave bulk screeninger af data efter en kravspecifikation. Her screener vi data for vores kunder i faste intervaller. Vi har kunder der har behov for at screene både selskaber og personer, hvilket vi faciliterer efter en grundig onboarding proces.

Kontakt os og få mere viden om CiQ™ Search